Brian W. Aldiss /*1925/ patří k největším součastným britským a světovým spisovatelům sci-fi a fantasy.
                                      

               První povídka mu vyšla v roce 1954 a zahájila kariéru nápaditého a plodného autora, antologisty, vtipného komentátora  

               a historika žánru.  V roce 1959 získal cenu Hugo jako  „neslibnější nováček“  za cyklus povídek Hothouse /Skleník/. Za 

               klasický román  The Long Afternoon of Earth /Dlouhé odpoledne na Zemi/ získal v roce 1962 další cenu Hugo. The Sa-

               liva Tree mu v roce 1965 vynesl Nebulu a román Starship byl v roce 1977 odměněn cenou Prix Jules Verne, dalšího Hu-

               ga v roce 1987 za kritickou studii science fiction  Trillion Year Spree / zábava na miliardu let /. Jeho první román  Non-  

               stop/Non-stop/ sám znám i z českého překladu z r.1979. Z dalších románů můžu jmenovat Dark Light Years /Temné svě-

               telné roky /, v nichž se pozemšťané setkávají s nepředstavitelně špinavými,  fyzicky odpornými, přesto však společensky 

               vysoce vyvinutými mimozemšťany,Greybeard /Dědek/, v kterém neplodnému lidstvu hrozí vyhynutí, An Age /Věk/ s mo-

               tivem cestování časem a Report on Probability A  /Zpráva o pravděpodobnosti A/, rozvíjející téma paralelních světů.       

               Koncem šedesátých let začal Brian W. Aldiss naplno experimentovat ve stylu Nové vlny,  jako například v jeho nejzná-

               mějším románu Barefoot in the Head /Naboso v hlavě/, odehrávajícím se v Evropě zasažené haluciogenním plynem, a k

               prvnímu hrdinovi sci-fi historie se po krátkém výletě časem vrátil v románu Frankenstein Unbound /Odpoutaný Franken-

               stein/.

          

                K jeho dalším dílům patří slavná trilogie Helliconia  / Helikonie - Jaro, Léto, Zima /, kterou jsem začal nedávno číst, 

                The Malacia Tapestry /Malacijská tapisérie/, či Galaxies like Grains of Sand /Galaxie jako zrnko písku/, komponovaná 

                jako obrazy z jednotlivých fází budoucí historie, či An Island Called Moreau  /Druhý ostrov doktora Moreaua/. Jeho po-

                vídky byly sebrány do mnoha sbírek. Je jedním z mála autorů žánru SF, který vzbudil pozornost i mimo něj.      

                                 ZPĚT NA ČASOPIS       ZPĚT NA DOMOVSKOU STRÁNKU