ASTROMOMIE – MĚSÍC

                                  Měsíc je nejvhodnější objekt v blízkém vesmíru k amatérskému pozorování. Již pouhým okem

                                  spatřím e na světlém podkladu tmavší skvrny, nazývané moře. Se skutečnými moři nemají ovšem

                                  nic společného – jde o kamenité planiny bez kapky vody. Nejnápadnější je Mare Imbrium s prů-

                                  měrem asi 1000 km.

 

                                  Moře mají fantastická latinská jména, např. :

 

Oceanus Procellarum – Oceán bouří

Mare Imbrium – Moře dešťů

Mare Nubium – Moře oblaků

Mare Humorum – Moře vláhy

Mare Serenitatis – Moře jasu

Mare Nectaris – Moře nektaru

Mare Crisium – Moře nepokojů

Mare Frigoris – Moře chladu

Mare Fecuditatis – Moře hojnosti

 

                                 Velké mořské pánve lemují horské řetězy, pojmenované podle pozemských pohoří.

                                 Krátery a kruhová pohoří jsou pojmenovány podle astronomů, filozofů, matematiků a dalších věd-

                                 ců minulosti. Největší krátery mají průměr přibližně 300 km, jejich valy mohou být i 10 km vyso-

ké.

 

                                                        Již malým dalekohledem uvidíme mnoho podrobností povrchu.


              1. Aristoteles            2. Plato                  3. Theophilus           4. Copernicus

    

                      5. Gassendi          6. Janssen    7. Sinus Iridium   8. Ptolemaeus    9. Clavius

 

 

 

        Všechny  tyto krátery a mnohé další pravidelně pozoruji.

                                                                                                  

                                 Zde najdete otisk stopy prvního člověka na Měsíci /Apollo 11/. 

                                 Splnil se tak sen fantastů, kteří cesty na Měsíc předvídali. / J.Verne /

                                 

                                 Zde je galerie mých vlastních snímků a nákresy povrchu magické Luny.

                                 Událostí r. 2001 bylo úplné zatmění, soubor snímků ukazuje jeho fáze.

 

                      Dnes se již dokonce prodávají letenky na tuto oběžnici Země.

                                                        ZPĚT NA ČASOPIS