MALÍŘSTVÍ - CYRIL BOUDA

Talent podědil Cyril po rodičích. Otec Cyrilův, Alois Bouda, působil jako středoškolský profesor kreslení v Kladně a matka Anna Boudová, schopná a dobrá malířka, měla původ v sochařské rodině Suchardů. Cyril byl porozen 14. listopadu roku 1901 a za kmotra mu šel slavný a uznávaný malíř Mikoláš Aleš.

Když dostudoval Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, přemístil se do grafické školy Akademie výtvarných umění a byl žákem Maxe Švabinského. Již ve dvaadvaceti letech uspořádal v knihově Uměleckoprůmyslového muzea sbírku prvních grafických výtvorů. Jeho artistickému cítění byla příbuzná italská renesance. Nejdříve v něm převládal malíř nad grafikem, o čemž vydávají svědectví malby a oleje z jižních Čech. Když překročil věk třiceti let, začal se více věnovati grafice, typografické úpravě knih a později ilustracím.

S Cyrilovým jménem je spojeno množství grafických listů, gobelínů a návrhů poštovních známek. Graficky upravil a ilustroval desítky spisů, například Sňatky z rozumu Vladimíra Neffa, Strašidlo cantervillské od Oscara Wildea a Knihu apokryfů Karla Čapka. Stal se příslušníkem Sdružení Hollar, skupiny Umělecká beseda a po dobu třiceti let působil na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity jakožto profesor grafiky a kresby. Jeden z žáků na něj po letech vzpomíná: „Profesor Bouda byl vysoký, štíhlý, bělovlasý elegantní muž, jenž líbil se ženám. Dovedl být přívětivý, leč rovněž jízlivý - stejně jako jeho malby.“

Cyrilovou životní zálibou byla starobylá Praha. Přebýval v někdejším domku sadaře pod Petřínem. V roce 1954 dostal státní cenu za ilustrace k Andersenovým pohádkám. Roku 1961 dále získal titul zasloužilý umělec a v roce 1976 i umělec národní. Skonal 29. srpna roku 1984.

Já sám mám doma některé knihy, ilustrované Cyrilem Boudou. Jsou to kupříkladu tyto: Jonathan Swift: Gilliverovy cesty, František Langer: Pražské legendy (v příštím čísle), Jan Neruda: Povídky Malostranské, Adolf Branald: Vandrovali vandrovníci a Andersenovy pohádky. Jeho obrazy jsou všem známy a není snad nikoho, kdo by je neznal.  

Galerie Boudových obrazů

Zpět na časopis