LITERATURA - Alexandre Dumas

Spoustě čtenářů jméno Alexandre Dumas (*1802 † 1870) jistě něco řekne. Autor slavných Tří mušketýrů či Hraběte Monte Crista. Tento pisatel se vlastním jménem slovul Davy de la Pail-leterie. Jeho syn Alexandre Dumas ml. (*1824 † 1895) největšího úspěchu dosáhl sentimentálně laděnou hrou Dáma s kaméliemi (podle ní je Verdiho opera La Traviata).

Dílo Alexandra Dumase st. je nesmírně rozsáhlé a obsahuje snad všechny literární druhy - dramata a komedie, jimiž začínal svou literární dráhu, romány, cestopisy, povídky. Sotva počal psát, již měl ohromný úspěch. Dumas prostě své francouzské čtenáře strhl, uchvátil svou zázračnou fantazií a vervou, směsí nepřekvapivějších nápadů a scén, oslnivě vykreslenými postavami svých hrdinů, duchaplnými dialogy a celou romantickou scenérií svých románů. Jeho díla vycházela nejdříve knižně, pak ještě v denních pod čarou a každému nakladateli přivábila nesčetně čtenářů. V padesátých letech dokonce založil pro své romány dva vlastní časopisy a pro své hry měl i vlastní divadlo. Náměty ke svým románům těžil z historie XVI. a XVII. století; spolupracoval v tom s profesorem Maquetem, jenž mu hledal zajímavá období a postavy, dodal mu látku, jíž poté Dumas zpracoval. Dumasovo dílo představuje do dnes více než tři sta svazků, ne všechny ovšem přitahují do dneška čtenáře; ale Tři mušketýři získali svému autorovi obdiv tak velký, že napsal ještě několika svazkové pokračování. I k Mušketýrům vyhledal látku jeho spolupracovník Maquet; podkladem slavného románu byl historický spis „Paměti pana d’Artagnana“, jak o tom Dumas také sám mluví v předmluvě prvního dílu Mušketýrů. Athos, Porthos, Aramis i jejich mladý přítel d’Artagnan (Dartaňan) jsou tedy skutečnými historickými postavami, které v minulosti žili, ale teprve mistrná ruka Dumasova z nich vytvořila ony čtyři nezapomenutelné hrdiny, nadané tolika skvělými vlastnostmi, teprve Dumas svou úžasnou obdivuhodnou fantazií přetvořil historické události v řez podivuhodných dobrodružství, úkladů a vítězství. Dumas nechce ve svých románech, ač je zasazuje do historického prostředí, podat přesný obraz doby a také se historických pramenů úzkostlivě nedrží. Chce vytvořit životné postavy, dějem nabyté vyprávění, chce svého čtenáře pobavit, rozveselit či dojmout, zcela jej zaujmout a přenést do jiného světa. A to se mu podařilo. Tři mušketýři musí nadchnout každého, i když je třeba bere do již po několikáté. Přečte si je s radostí, se zaujetím, s chutí.

                                      obálky obou svazků nejznámější Dumasovi knihy Tří mušketýrů

Seznam Dumasových knih

Zpět na časopis