P.madagascariensis

P.madagascariensis (felsuma madagaskarská) až 30 cm dlouhá. Žije v párech na stromech a je typicky sytě zelená s červenými skvrnami na hlavě i na hřbetě. Samec je zbarvený pestřeji než samička stejného druhu. Živí se hmyzem a jinými bezobratlými živočichy, ale rády olizují i sladký nektar z květů a šťávu z ovoce. Chováme je pouze v párech. Vyžaduje prosté a hustě osázené terárium vybavené větvemi na šplhání. Můžeme přidat i několik silnějších bambusových stvolů s vyříznutým otvorem v horní části – samice do kterých rády snášejí vejce. Rosíme jedenkrát denně, teplotu udržujeme na 20 – 28 0C. Mláďata dospívají po devíti až dvanácti měsících.

                                ZPĚT NA TERARISTIKU                 z příručky Chameleoni a gekoni (Kraus, Kocián)

  Felsumy mají kruhové zřítelnice /vpravo/