MÝTY A LEGENDY - GALSKÁ ZVÍŘATA

Kůň, pomocník bojovníků

 

Galové zbožně uctívali koně. Považovali ho za vznešené zvíře, neboť ve válkách kůň nosil bojovníky, kterým poskytoval svou sílu. Mezi člověkem a tímto zvířetem se utvořil důvěrný vztah. Tento nenahraditelný pomocník bojovníků mívá přední místo v uměleckých dílech. Jeho dokonale ztvárněnou podobu, často znázorňovali staří Galové na svých mincích. Někdy na něm seděl pták, jindy měl lidskou hlavu. Tato podoba kentaura vyobrazuje, jak si byl kůň a člověk blízký.

 

Vznešený jelen

 

Původní obyvatelstvo Galie už dávno před příchodem uctívalo jelena. Věnec jeho ušlechtilého paroží byl znakem nadřazenosti a často zdobil obydlí náčelníků. Galové převzali jelení kult od svých předků, kteří převelice uctívali toto zvíře. Na vrcholu hory Gravet byla objevena také hrobka s pohřbeným jelenem i s postrojem. Později jelen stal se bohem a to pod názvem Cernunnos.

 

Galský kohout

 

Počátkem 19. století se stal galský kohout typickým znakem Francie. Jeho obraz zdobí mnohé náhrobky a často jej najdeme vyobrazeného na známkách i mincích. Přesto Galové nepovažovali kohouta za nic pozoruhodného, ač ve svých uměleckých výtvorech zanechali o něm půvabná svědectví. Proč si tedy vybrali Francouzi jako symbol kohouta? Největší zásluhu na tom mají Římané, kteří označovali slovem gallus Galy i kohouta. Mysleli si snad, že kohout pocházel z Galie? Nebo snad chtěli připomenout bojovnou povahu Keltů, kterou se vyznačuje kohout? Nejspíše to bylo tak.

 

Trojrohý býk

 

Tento býk, jehož nejznámější zobrazení se nachází na sloupu Nauteus, objeveném v Paříži, náleží s jistotou k nějakému galskému mýtu. Irská legenda keltského původu hovoří o posvátném býku, pronásledovaném hrdinou herkulovské síly. Tři bohyně vzali na sebe ptačí podobu, aby mohli upozornit zvíře na blížícího se nepřítele. Trojrohý býk se objevuje vždy ve společnosti boha Esua, ozbrojeného obvykle srpem nebo sekerou a dlouhou násadou. Pravděpodobně tedy existuje souvislost mezi irskou legendou a galským zobrazením třírohých býků.

 

Had s beraní hlavou

 

Nejvzácnější zvíře, které nám zanechala galská mytologie, a které se nevyskytuje v žádné jiné z antických mytologií, je had s beraní hlavou. Toto podivné spojení je velmi zajímavé a nevídané. Avšak ví se, že beran chránil před uřknutím a had představoval také dobrotivé zvíře, a proto asi v myslích Galů vzniklo toto podivné spojení. Avšak podivné spojení těchto dvou zvířat zůstává záhadou.

 Zpět na číslo 32