HAVRAN

Stejně jako před rokem otiskuji jednu z mnoha vánočních písniček mého táty, texty ostatních i ukázky ve formátu MP3 jsou dostupné na internetu na jeho stránkách www.petrh.wz.cz 

ZPĚT NA ČASOPIS