MÝTY A LEGENDY - POVĚSTI ČESKÝCH HRADŮ A ZÁMKŮ

 

SUTKA : MALÁ SKÁLA - VRANOV

Kdykoliv čert na zem zavítal, nikdy nebylo to bez zlých úmyslů. Jak jen mohl a měl příležitost, škodil lidem, a když si člověk v bolu svém zoufal a odvracel se od Boha, v té chvíli se čert při-družil a nabízel pomocnou ruku.

Jednou čert zabloudil v Maloskalsku a vystoupil na temeno vranovského bradla. Rozhlédl se odtud po krajině a přemýšlel, jakou by tu měl provésti čertovinu. I přišlo mu na mysl, že řeku Jizeru zatarasí balvanem, až se voda zvedne a lidé se počnou topiti. Pospíšil hned do skal a zdvihl ze země jeden balvan a naloživ si jej na záda zamířil k Jizeře. Avšak zbožná stařena ubírala se cestou a poznala, co chce čert se skálou zlého učiniti. Pokřižovala se a počala čerta zaklínat:

„Duchu zlý, nečistý, jenž přišels škoditi lidem. Zaklínám tebe jménem Boha jediného, všemocného a vše odpouštějícího a milosrdného! Hned navrať se odkud jsi přišel, tedy z pekel.“

Jakmile ta slova dořekla, udělala proti čertu ve vzduchu dva křížky. Čert zakřičel bolestí, shodil balvan z beder na zem a posléze se strašlivým proklínáním a řevem propadl se do pekel.

 

Břímě jeho, skála Sutka, též Čertova hrobka nazývaná, zůstala v údolí vranovském na všecky věky.

 

PĚT TAJEMNÝCH G : LITOMYŠL

 

Vratislav z Perštejna nešetřil nikterak peněz na výzdobu zámku. Stavitel Baptista povolal si malíře Vlachy, jež uměli zeď zdobiti sgrafity. Vlachové přivezli si vápno od Jaderského moře, jak o tom dosud svědčí drobné ulity mořských živočichů, uchované v maltě. Zobrazili tu četné výjevy ze života domácího, biblického i bájeslovného, bitvy, rytíře, lovce

 

Záhadným zůstává dosud obraz, nacházející se v rohu při druhé galerii. Je tam vyobrazen muž držící kočku. Nad jeho hlavou se nachází pět písmen G. Kdo prý uhodne, proč ona G jsou nad mužovou hlavou, nalezne obrovský poklad, za nějž si bude moci koupiti celé litomyšlské panství i ze zámkem

 

Na sta návštěvníků se již před obrazem zastavilo, zadumaně přemýšlelo o významu oněch pěti tajemných G. Dosud však tuto tajemstvími opředenou věc nerozluštil a tak význam pěti G zůstává utajen pro další generace. Kdo ví, třeba se najde génius, jenž vyřeší tyto záhady.

 

 

Zpět na časopis