PŘÍRODA - DRAVÍ PTÁCI

 

 

Káně lesní (Buteo buteo) - tento statný dravec měří v rozpětí až 130 cm a jeho zbarvení je neobyčejně proměnlivé, od tmavohnědé až po skoro bílou. Často sedá na plotních kůlech nebo na stožárech vedení, anebo krouží ve vzestupných vzdušných proudech. Často se ozývá mňoukavým hlasem. Ve střední Evropě patří mezi nejhojnější dravce a na východ zasahuje přes celou Euroasii až do Japonska a Číny, kde zimuje. U nás žije v nížinách i v horách do 1300 metrů nadmořské výšky.

Káně hnízdí vysoko v korunách stromů. První vejce se v hnízdě objevuje koncem dubna, obvykle bývají ve snůšce jen dvě nebo tři. Oba rodiče se v zahřívání vajec střídají, ale přesto samička tráví na hnízdě víc času než samec. Mláďata se líhnou po 30 - 35 dnech. Asi po čtyřiceti dnech vylétávají káňata z hnízda, bývá to na konci června. V prvních týdnech po opuštění hnízda mladá ještě žebrají o potravu a ozývají se v této době hlasitým křikem. V srpnu, v době, kdy se severské populace kání chystají k tahu, se rodiny rozpadají.

Potrava kání: Poměrně slabé nohy a krátké drápy předurčují káně k lovu malých savců asi do velikosti veverky. Nejdůležitější potravou jsou myši, po nich následují ještěrky, hadi, mladí ptáci a dokonce i větší hmyz. V nouzi se káně spokojí i ze zdechlinou a v zimě navštěvují újedi, určené jiným dravcům nebo šelmám.

ZPĚT NA ČÍSLO 33&34