ZÁLESÁKŮV ZÁPISNÍK

Kapitola šestá: výroba kánoe a rady kolem ní

Stavba kánoe, takzvaného Kojota, se začíná páteří, širokou uprostřed deset centimetrů a zužující se pozvolna ke koncům až na tři centimetry, délka je 370 centimetrů. Položíme ji na čtyři kozy, stejnoměrně rozestavené po celé délce a pevně přibité k podlaze. Na oba konce páteře přišroubujeme vazy, sestavené ze tří sčepovaných kusů z vyschlého jasanového dřeva. Poté zhotovíme nepravá čela: nejdříve je vystřihneme ze silného balícího papíru ve skutečné velikosti. Podle papíru potom čela vyřežeme z prken a sbijeme. Připevníme je k páteři lehce, aby šla po skončeném plaňkování a žebrování vyjmout. Čela opřeme latěmi o strop, pod páteř položíme na kozy podložky, aby se snadno nasazovaly plaňky. 

Plaňky jsou dlouhé asi 520 centimetrů, jeden centimetr silné a tři široké, z měkkého dřeva, borovice či modřínu. Polovinu každého žebra rozdělíme na deset stejných dílů a označíme (např. barevnou tužkou). Pak plaňky pokládáme a lehce přibíjíme na poznačená místa. Ve vazech vydlabeme výřezy v místech, kde se plaňka ohýbá. Konce planěk dobře zapustíme, hlavice šroubů nesmějí vyčnívat. Jakmile připevníme plaňky, už se rýsuje tvar lodě.

Z dobrého dřeva, nejlépe jasanu, vyřežeme posléze žebra 160 centimetrů dlouhá, jeden centimetr silná a dva široká v průřezu. Napaříme je v dlouhé nádobě, nejlépe v okapovém žlabu, uzavřeném přiletovanými čely. V okapu žebra vaříme tak dlouho, až je můžeme za horka ohnout a vložit do plaňkování – tam je přitáhneme svěrákem, a když vychladnou a oschnou, sbijeme je s plaňkami nerezavějícími hřebíky. Jestliže nemůžeme je na koncích kánoe tak ostře ohnout, vkládáme žebra poloviční. Když jsou všechna připevněna k plaňkám, vyztužíme okraje kánoe na lubech prkénky, čela rozebereme a odstraníme. Na vnitřní straně lubů se potom připevní vyztužovací příčky, široké v průřezu pět centimetrů a silné dva centimetry, zespoda připevněné šrouby a matkami na lubovou lať

Potom kostru obrátíme a začneme na páteř a plaňky pokládat nafermežované a mokré, dosti široké a dlouhé plátno, silně natřené směsí smoly, vosku a trošky lněného oleje. Pak ještě přišroubujeme k páteři a ke každému žebru zevnitř ochrannou páteř, pomazanou touž směsí. Plátno silně napínáme a přibíjíme je hřebíčky na lubovou lať. Na lubech se plátno chrání postranní a hořejší lubovou latí, na vazy přišroubujeme železný nebo mosazný pásek, jeden centimetr široký a tři milimetry silný.

Hotovou loď natíráme zvěnčí i zevnitř fermežovou barvou dvakrát až třikrát. Když barva zaschne, nalakujeme ji, aby se pěkně leskla. Plátěná kánoe je levná, lehká a kupodivu trvanlivá. Trhliny opravujeme záplatami přilepenými kytem na žebrech.  

Doprava lodí proti proudu:

Pádlování a píchání proti proudu řeky je součástí vodáckého výcviku. Seznamuje s vodu, s jejími pravidly i záludnými útoky. Hledáme mírný proud u břehů, klidnou hlubokou vodu, v zátočinách najíždíme do nejmenšího ohybu. Křižujeme řeku, pátráme po menším proudu na tom či onom břehu. Opatříme si plavecké mapy a naučíme se číst vodácké značky. Podle píchání lodi bidlem se pozná zkušený vodák. Bidlo je asi třímetrové, tenké, ale pevné, hladce ohoblované, na konci okování. Pícháme vstoje, poněkud za polovinou lodi, stojíme podobně,jako bychom vstoje pádlovali. Když pícháme vpravo, levou nohou vykročíme vpřed, pravá je opřena vzadu, pravá ruka drží bidlo dole a levá nahoře. Bidlo se noří do vody těsně kolem podle lodi, trochu kupředu a pak se na ně pověsíme celou vahou těla. Tlačíme tím loď vpřed podle bidla, které pevně stojí. Na konci záběru se nohy pokrčí, pak ještě jednou loď plnou silou odrazíme, aby byla v pohybu, než bidlo vynoříme a přeneseme kupředu. Nesmíme zapíchávat daleko od lodi – stáčela by se! Směr můžeme měnit tím, že bidlo zasuneme trochu pod loď, nebo je opřeme stranou od lodi.

Koníčkování:

Kolem řek bývá na březích, nezarostlých stromy a keři, kamenná navigace či vyšlapaná pěšina. Pak můžeme loď zavěsit na šňůru a koníčkovat ji. Plavidlo vyvážeme pevnými a dosti dlouhými šňůrami na přídi a na zádi, směr řídíme zkracováním předního nebo zadního dílu. Zkrácením vzadu se loď vychýlí dál od břehu. Když správně neodhadneme směr lodi, hrozí zaříznutí do vody. Loď se nakloní, nabere vodu a někdy se zalije nebo překlopí. Když hrozí převržení, rychle povolíme zadní šňůru, aby se vyrovnala. V dnešní době je však koníčkování obvyklé, neboť jsou břehy plné rekreantů, rybářů, domů a stromů.

Jak se pádluje:

Primitivní plavidla poháníme a řídíme pádlem nebo dvojpádlem. Někdy pádluje dvojice, z nich přední a zadní mají své úkoly. Přední je na háčku, zadní na kostrči (kormidle). Na kostrč si sedá zkušenější, protože loď řídí a je za ni odpovědný. Takt jako při píchání, tak i při pádlování posunujeme loď tělem, na okamžik opřeným plochou pádla o vodu. To si má uvědomit nováček, který chce ukázat zručnost svalů. Nic nedokáže a vyčerpá se tak. Zkušení vodáci sedí pružně, zapření pevně nohama. Umí pádlovat vpravo i vlevo, polohu pádla střídá, aby se neunavil. Při pádlování vlevo drží pravá ruka nadhmatem hlavici pádla a levá je nad listem. Tato spodní ruka má být při záběru přímo natažena co nejdále vpřed, pravá, na pádlové hlavici, se jen lehce stáčí. Do vody se pádlo zasazuje co nejmocněji a skoro kolmo, přičemž je list kolmo k ose lodi, aby zabral plnou plochou. Pak celým tělem a silou paží opřeme pádlo do vody, aby je horní ruka tlačila do vody obloukem a spodní táhla vodu. Zatahovat pádlo zbytečně daleko vzad není úsporné, to už máme malou sílu, začneme je vytahovat, jakmile mine tělo. Rychle se vracíme k dalšímu záběru a při prudkém větru list trochu stočíme, aby se snížil odpor vzduchu.

Brždění a zastavení lodi provedeme protipohybem pádel zezadu vpřed. Tak také prudce změníme směr. Rychlé otočení se může provést nasazením pádla k lubu lodi a vyvrácením jejího běhu. Spodní ruka se přitom o lub opírá a pádlo na něm drží.

ZPĚT NA ČÍSLO 35 & 36