Mapa rozšířeníPŘÍRODA -DRAVÍ PTÁCI  

Milvus milvus (luňák červený), je statný dravec s hluboce rozeklaným ocasem, měřící v rozpětí asi 160 cm. Je rezavý se světlou hlavou a krkem, na štíhlých křídlech jsou za plachtivého letu vidět černé špičky ručních letek a široké světlé pole. Nohy, oči a zobák jsou žluté, zobák má černou špičku.

Vyhledává zvláště vlhké oblasti a říční údolí, místy hnízdí i uvnitř lidských sídlišť. Zřídka se vyskytuje ve středohorách, nikdy ve velehorách. U nás obýval pahorkatiny s listnatými, volnými plochami a dostatkem vod. V našich končinách se již od poválečného období neobjevuje. Dosud se vyskytuje ve středním a východním Slovensku. Je méně rozšířený než luňák hnědý (Malvius migrans) a jeho areál není souvislý. 

Na jaře hned po příletu na hnízdiště předvádějí luňáci ve velké výši působivé zásnubní lety provázené trylkovitým voláním. Hnízdo zakládá dost často na starém hnízdě vrány nebo káně, doplňuje je kradenými větvemi a vystýlá hadříky, papíry a plastikovými sáčky. Samička klade tři bílá skvrnitá vejce, na nichž sedí 28 až 30 dní. Po vylíhnutí přinášejí staří mláďatům potravu a krmí je po dobu až padesáti dnů.  

Živí se většinou drobnými obratlovci, zejména obojživelníky a plazy, ale také mršiny a odpadky. Krade i ptačí mláďata z cizích hnízd vzdušnými nálety. Ve středověku byli luňáci městskou zdravotní policií - sbírali po znečištěných ulicích odpadky.

ZPĚT NA ČÍSLO 35 & 36