MÝTY A LEGENDY: SKVRY NA MĚSÍCI (Afrika)

 

              Bůh Vele postavil nebe. Upevnil je na pilířích nad Zem. Stavba byla pevná, ale pus-

              tá. Vele se proto rozhodl vyzdobit nebeskou klenbu hvězdami, oblaky, kometami a

    duhou… Bylo to velkolepé, ale příliš tmavé.

      

             Vele zavěsil dvě osvětlovací tělesa. Protože první z nich, Slunce, dávalo dost tepla,

             zapomněl rozsvítit i to druhé. A tak začal Měsíc Slunci závidět.

    

             Do slunce se zamilovala mladá dívka. Slunce  jí darovalo  něko-                 

             lik paprsků. To už bylo pro Měsíc moc.

 

             Uloupil Slunci několik paprsků. Začal náhle svítit a toho si Slun-

             ce povšimlo.

    

             Slunce uhasilo svůj žár toho dne namísto v jezeře v louži bahna. Tajně se vrátilo nad Měsíc a se-

             třáslo na něj zbytky špinavého bláta.

            

             Marně se Měsíc čistil kusy oblaků. Skvrny od bahna se vtiskly do jeho tváře. A jsou tam dodnes !!

 

 

                                                                    ZÁBAVA

 

                                      osmisměrka

                                                                                                                                     

                                                                                 Blíženci jsou nejen souhvězdí, ale i hrdinové

                                                                                 řeckých bájí.

                                                                                 Bojovali po boku Hérakla proti … ( tajenka )

                                                               

                                                                                                         

                                                                                                Vyškrtejte slova :

adamita,  autodrom, daman,  lama, dederon,

dopis, droga, dynamit, egoista, horopis,  ka-

ratista, korela, letorost, meta, nerovnost, no-

tes,  ohrady,  omastek, omluva, okoun,  ole-

andr, ornát,  praskot,  ropovody, salát, sedan,

strast, tanky, trnka, trokar, tyristor, víno,ysat

 

                                                        

                                                         

                        Poznej jméno města :  vzor: záře - spojka - os.zájmeno = Svit-a-vy /Svitavy/

/

                     1/ konec abecedy - sladkovodní ryba  =  .  .  .  .  / Morava /

                     2/ citoslovce troubení - sosnový les  =  .  .  .  .  .    / jižní Čechy /

                     3/ předložka - alkohol. nápoj -  honba zvěře  =  .  .  .  .  .  .  .   / jižní Čechy /

                     4/ hudební dílo - osobní zájmeno  =   .  .  .  .  .  .  .  / Morava /

                     5/ spor - pochodeň   =  .  .  .  .  .  .  .  / východní Čechy /

                     6/ tumáš - část hostiny  =  .  .  .  .  .  / východní Čechy /

                     7/ kus ledu - suchá kůže z hlavy  =   .  .  .  .  .  .  .  / střední Čechy /

 

                                                                      ZPĚT NA ČASOPIS