MÝTY A LEGENDY - GALSKÉ POVĚSTI

 

ZAKLÍNAČ OGMIOS

 

Muž, který přicházel, se blížil ke konci své životní cesty. Prozrazovala to jeho vrásčitá tvář, ohnutá záda, dalo se to poznat podle zvadlé kůže na čele a řídkých chomáčů bílých vlasů, spadajících na ramena. Byl oblečen v lví kůži, přes rameno měl přehozen toulec, v pravé ruce držel kyj a v levé luk. Za ním kráčela skupinka mladíků, kteří byli ušima připoutáni k tenkému zlatému řetězu, který je spojoval se starcovým propíchnutým jazykem. Žádný z nich se nepokoušel utéci, ba zdálo se, že starcův zjev v nich vzbuzuje zanícení a hlubokou úctu.

 

Ta podivná postava se jmenovala Ogmios. Byl to bůh výřečnosti, „zaklínač“, vládce slov. Přitahoval a podmaňoval si lidi pronikavou mocí hlasu. Šípy v jeho toulci symbolizovaly rychlost myšlenky, bystrost pohotových odpovědí, ostrovtip a duchaplnost výroků, které odzbrojují protivníka a ohromují jej. Bohův věk prozrazoval moudrost. Připomínal, že vypravěčské umění se nedá získat rychle a že k němu vede dlouholetá cesta plná zkušeností. Věřilo se, že druidové a muži jako Ogmios se mohli v bitvě postavit mezi bojující strany a pouhou silou slova dokázali vynutit konec nepřátelství.

 

Galská civilizace přisuzuje slovu význačné místo. V učení druidů, které bylo výhradně ústní, se zvýrazňuje důležitost mluveného slova. V náboženských obřadech mělo zaklínání významné a mimořádné postavení, a aby se zachoval jeho magický účinek, muselo se pronášet podle přesných pravidel - rytmus, spád řeči, intonace, předepsaná gesta. I do boje nastupovali Galové s mohutným křikem, trouby a rohy vydávaly ohlušující zvuky. Římané měli z tohoto „divokého zpěvu“ galského národa nesmírný strach, zmrazující jejich bojové odhodlání. I tato okolnost vysvětluje příčiny galských úspěchů ve válkách. Ogmios přichází se svými nohsledy

ZPĚT NA ČÍSLO 35&36