PROČ JSI TAK VZDÁLENÁ

 

 

ZÁVIDÍM STÍNU BŘÍZ

SMÍ TĚ SKRÝT V OBJETÍ

PLÁNĚ VOD VZNÁŠEJÍ

TVÉ TĚLO V NÁRUČÍ

 

MARNĚ TOUŽÍM S TEBOU BÝT

BEZNADĚJNÝ CÍL JE MÝM HROBEM

V BLUDNÉM KRUHU MÁMENÍ SNÍM

 

ZBÝVÁ JEN BLÁZNA SEN,

STÍNEM BÝT NA ŘASÁCH

STÁT SE TÍM PŘÍBOJEM

NÉST TĚ VSTŘÍC VIDINÁM

 

PÁR CHVILEK ŠTĚSTÍ SNAD

ZDÁ SE TI BÝT BLÍŽ NEŽ DRÁHY HVĚZD

V NEKONEČNÉ PRÁZDNOTĚ DNÍ

 

ZÁVIDÍM VÁNKU KLID

SMÍ TI HRÁT V KADEŘÍCH

PŮLNOČNÍM RŮŽÍM TŘPYT

LÍBÁŠ Z NICH ROSY HŘÍCH

 

BÝT VÁNKEM VLASŮ TVÝCH

MÍT DOTYK TVÝCH RTŮ, JAK RŮŽE LIST

PLOUT V ROSE, K RÁNU KDYŽ JDEŠ Z TRÁVY PÍT

 

          ZPĚT NA HUDBU