MALÍŘSTVÍ - Reon Argondian

Argondian Reon se ve skutečnosti narodil jako Jan Zahradník 21. července 1948 v Praze na Vyšehradě. Své dětství prožil spíše šťastně na venkovském okolí rodného města. Rodiče podporovali jeho vrozenou lásku k přírodě. Díky rozhodnutí soudruhů z ulič-ního výboru mu nebylo umožněno výtvarné studium a tak se vyučil keramikem. V létě 1968 odjel do Itálie na tovaryšskou praxi a po okupaci země v cizině i zůstal. Záhy dostal netušené nabídky, největší poctou mu bylo svěření restaurování Hieronyma Bosche. Ještě před koncem roku 1968 podepisuje poprvé svůj obraz jako Reon. V exilu si vytvořil vlastní snovou zemi, kterou zobrazuje ve svém díle.

U mistra jsem také byl na návštěvě v jeho Magické jeskyni v Mostecké ulici. Předal jsem mu kopii svého románu a požádal ho o souhlas s použitím reprodukcí jeho obrazů jako ilustrací mojí knihy. Byl velmi hodný a příjemný, jeskyně plná jeho obrazů je moc pěkná a každému, kdo touží alespoň občas uniknout do lepšího světa, její návštěvu doporučuji! Malíře však těžko zastihnete, druhý domov má ve stejně fantasticky upraveném mlýnu v Bretani.

                    

GALERIE OBRAZŮ MISTRA REONA ZDE

 ZPĚT NA ČASOPIS