ZÁLESÁKŮV ZÁPISNÍK

 

Kapitola druhá: obstarání potravy a její zpracování

 

Potrava je další nejdůležitější věc po zbrani, jíž v přírodě potřebuješ. Potravu nacházíš vlastně všude - v lese, ve vodě, na stromech, na keřích a někdy i v zemi v podobě kořínků.

 

Nejdříve bych měl upomenou, kterak si opatřit vodu. Když jsi si jist, že vodní zdroj (studánka, potok), má vodu nezávadnou, použij tu. Avšak teče-li voda kupříkladu z pastviny či poblíž lidských obydlí, nepij ji než převařenou. Když nemáš nikde v dosahu vodní zdroj, budeš muset získati vodu jinak. Je-li zima, nasekej si led a poté jej polož na plátno a nech jej roztéci. Vodu zachytávej do nádoby. Kalnou vodu nech usadit a poté ji přefiltruj v jednoduchém filtru, který si uděláš s vykotlaného pařezu, v němž dole vysekneš otvor, na dno rozprostřeš vrstvu trávy a poté až po okraj pařezu nasyp písek. Do písku poté vlij vodu a vyteklou odchytávej do nádoby otvorem, jenž jsi dole vysekl. Vodu ještě pro jistotu převař.

 

Vedle vody je základní podmínkou života potrava. I když člověk vydrží značně dlouhou dobu hladovět, musíš využít v přírodě všech možností, abys získal potravu, neboť potrava ti dodává energii. Jedním ze základních činitelů jsou potraviny, které máš u sebe, musíš svými silami maximálně šetřit, máš-li nedostatek potravy.

 

Nebudu se zaobírati potravou rostlinnou, neboť potrava živočišná jest mnohem lepší a dodá ti více energie, avšak bude složitější si ji obstarat. Můžeš si ulovit ryby, jejichž lovení je ale spojeno s největšími obtížemi. Důležitou otázkou je návnada. Nejlepší potrava je ta, když nachytáš to, co v okolí najdeš (larvy, brouky, žížaly). Návnadu si můžeš také uvařit. Dobré je těsto z krupičky, smíchané s vodou a se skořicí. Těsto vábně voní a tak ryby přiláká. Ryby můžeš loviti i prakem, jehož výrobu jsem popsal v minulém čísle.

 

Vydatným a nejchutnějším zdrojem potravy jsou savci a ptáci. Všichni savci a ptáci jsou jedlí, ale jejich lov již je složitější záležitostí i pro zkušeného zálesáka.

 

Tajemství dobrého lovu závisí na tom, abys viděl svou kořist dříve, než ona uvidí tebe. Na úspěšný lov máš větší naději za pozdního večera, kdy zvěř vychází za potravou a vodou ze svých úkrytů. Při volbě místa čekání musíš brát v úvahu vítr, dobrý skryt a možnost pohodlného pozorování.

 

smycky.JPG (118487 bytes)tlucky.JPG (148243 bytes)udice.JPG (81718 bytes)voda1.JPG (80814 bytes)voda2.JPG (101315 bytes)                                                                                                                                   

                                                                                                                                   ZPĚT NA č.30